दोलखा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बालकृष्ण शिवाकोटी
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
ग‌ंगा कार्की
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
दावा शेर्पा
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल नेपाली
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
विजय खड्का
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल बहादुर शिवाकोटी
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
जगदीश खरेल
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
लोक बहादुर खड्का
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
सुक्र तमाङ्ग
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
खिम बहादुर शिवाकोटी
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
कुमार तामाङ्ग
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
जनार्दन पोखरेल
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
राम बहादुर सुवेदी
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
टंक बहादुर खाती
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
विर बहादुर कार्की
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
यज्ञ राज न्यौपाने
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
जीवनाथ शिवाकोटी
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
बद्री दाहाल
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
ठाकुर बहादुर बुढाथोकी
दोलखा, दोलखा - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
पार्वत गुरुङ
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ५५४५७ मत
रुद्र बहादुर खड्का
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
लक्षुमन गुभाजु बाडा
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
विजय बाबु शिवाकोटी
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
काजी मान मोक्तान
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
चटक गुरुङ्ग
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
सुब्बा श्रेष्ठ
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: २८ , पुरुष
गठबन्धन:
मिङगुर शेर्पा
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेत्र बहादुर के.सी
दोलखा , दोलखा - १
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार