झापा - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
देउ कुमार थेवे
झापा, झापा - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
हर्कराज राई
झापा, झापा - ४
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
ग्यासुदिन मिया
झापा, झापा - ४
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
विक्रम कासिछ्‌वा
झापा, झापा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
शम्भु प्रसाद ढकाल
झापा, झापा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
लाहान सिं तुम्बापो
झापा, झापा - ४
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
दिलिप धिमाल
झापा, झापा - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
नन्द राज राई
झापा, झापा - ४
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
खुश्बु ओली
झापा, झापा - ४
बर्ष: ३२, महिला
गठबन्धन:
किरण श्रेष्ठ
झापा, झापा - ४
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
कमल बहादुर पौड्याल
झापा, झापा - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ४३५१५ मत
देउ कुमार थेवे
झापा , झापा - ४
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
तुलसीराज उप्रेती
झापा , झापा - ४
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
लाहान सिं तुम्बापो
झापा , झापा - ४
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
अर्जुन देव सेर्मा
झापा , झापा - ४
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
एज्ञ बहादुर खड्का
झापा , झापा - ४
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
पर्शुराम काफले
झापा , झापा - ४
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार