तेह्रथुम - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सिता गुरुङ्ग
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बिजय सुब्बा
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
नारायण मान गुरुङ्ग
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
युव राम गौतम
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ८७, पुरुष
गठबन्धन:
राजेन्द्र कुमार लिम्बू
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
विष्णु कुमार चोङवाङ
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
गौरी प्रसाद कन्दङवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
शुसन चोङवाङ लिम्बु
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
टंक प्रसाद भट्टराई
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
भवानी प्रसाद खापुङ
तेह्रथुम , तेह्रथुम - १
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २१३३५ मत
सिता गुरुङ्ग
तेह्रथुम , तेह्रथुम - १
बर्ष: ४१ , महिला
गठबन्धन:
शंकर मान लिम्बु
तेह्रथुम , तेह्रथुम - १
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
टंक बहादुर भट्टराई
तेह्रथुम , तेह्रथुम - १
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
तुलसी प्रसाद अधिकारी
तेह्रथुम , तेह्रथुम - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
सागर नाथ रेग्मी
तेह्रथुम , तेह्रथुम - १
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार