बाग्लुङ - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुर्य प्रसाद पाठक
बाग्लुङ, बाग्लुङ - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
लक्ष्मी प्रसाद सापकोटा
बाग्लुङ, बाग्लुङ - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
चित्र बहादुर के.सी.
बाग्लुङ, बाग्लुङ - १
बर्ष: ८०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
खिमानन्द कँडेल
बाग्लुङ, बाग्लुङ - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
शिवलाल सापकोटा
बाग्लुङ, बाग्लुङ - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्र बहादुर क्षेत्री
बाग्लुङ, बाग्लुङ - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सुर्य प्रसाद पाठक
बाग्लुङ , बाग्लुङ - १
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३३६५७ मत
चम्पा देवी खड्का
बाग्लुङ , बाग्लुङ - १
बर्ष: ५३ , महिला
गठबन्धन:
कृष्ण प्रसाद शर्मा
बाग्लुङ , बाग्लुङ - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
महेन्‍द्र जी सी
बाग्लुङ , बाग्लुङ - १
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार