पर्वत - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अर्जुन प्रसाद जोशी
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
पदम गिरी
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
दिपक बहादुर मल्ल
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
जाल बहादुर पुर्जा पुन
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
देवाखर भट्टराई
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
बल बहादुर थापा
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
भगवती पौडेल
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ६६, महिला
गठबन्धन:
ठाकुर प्रसाद भुसाल
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
अरुण पौडेल
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सीता देबी शर्मा
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
सावित्री शर्मा
पर्वत, पर्वत - १
बर्ष: ३१, महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार