पाल्पा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
ठाकुर प्रसाद गैरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
दुर्पता सोमै
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
सोम प्रसाद पाण्डेय
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
शिव सुन्दर धुख्वा
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सोम प्रसाद गैरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
हुम बहादुर थापा मगर
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
खडानन्द गैरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
मन बहादुर दर्लामी
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
तारा बहादुर खत्री
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
देव बहादुर हिस्की
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
उपेन्द्र राज गहिरे
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
केशर वहादुर आले
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
जीव लाल सुवेदी
पाल्पा, पाल्पा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
सोम प्रसाद पाण्डेय
पाल्पा , पाल्पा - २
बर्ष: ६२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३४८९९ मत
हरि प्रसाद नेपाल
पाल्पा , पाल्पा - २
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
धन केशर सुर्यवंशी
पाल्पा , पाल्पा - २
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
भुगोल प्रसाद वैजु श्रेष्ठ
पाल्पा , पाल्पा - २
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
कुम बहादुर घर्ति मगर
पाल्पा , पाल्पा - २
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
होमनाथ न्‍यौपाने
पाल्पा , पाल्पा - २
बर्ष: ६९ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार