दाङ - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिपक गिरी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
कोमल वली
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ५३, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
देवि लाल डाँगी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
ओज बहादुर खड्का
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
कमल सुबेदी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
कुमार चौधरी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
शालिकराम चौधरी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
घनश्याम चौधरी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
तिलक खड्का
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
घन श्‍याम डांगी
दाङ, दाङ - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ४०२८७ मत
दिपक गिरी
दाङ , दाङ - ३
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
यादव भण्डारी
दाङ , दाङ - ३
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
बाल कृष्ण शर्मा
दाङ , दाङ - ३
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
नर बहादुर वली
दाङ , दाङ - ३
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार