बाँके - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुर्य प्रसाद ढकाल
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
राम कुमार यादव
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
राम चरण चौधरी
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
नवीन कुमार शाही
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
आनन्द बाबु काफ्ले
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
कुन्ती शर्मा
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ३२, महिला
गठबन्धन:
सुरेश कुमार चौधरी
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
भक्त बहादुर थापा मगर
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
प्रदिप कुमार शाह
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
उब्जङ शाही
बाँके, बाँके - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३११७३ मत
माधव राम खत्री
बाँके , बाँके - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
लाल बहादुर शाह
बाँके , बाँके - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
कुशल अधिकारी
बाँके , बाँके - १
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
बुध बहादुर सुनार
बाँके , बाँके - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
सोनु गुरुङ्ग
बाँके , बाँके - १
बर्ष: ३५ , महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार