कालीकोट - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
श्री नगीन्द्र शाही
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
महेन्द्र बहादुर शाही
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
धन बहादुर बुढा
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
खड्ग राज शाही
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
पंख बहादुर विष्ट
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
काशी चन्द्र बराल
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
धन प्रसाद पाण्डे
कालीकोट, कालीकोट - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
दुर्ग बहादुर रावत
कालीकोट , कालीकोट - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २१११२ मत
भुपेन्द्र जंग शाही
कालीकोट , कालीकोट - १
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
दान बहादुर सहकारी
कालीकोट , कालीकोट - १
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार