हुम्ला - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दल रावल
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
तेज बहादुर रावत
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
छक्क बहादुर लामा
हुम्ला , हुम्ला - १
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
विजयी ८४९१ मत
मङगल बहादुर शाही
हुम्ला , हुम्ला - १
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
छिमी दोर्ची लामा
हुम्ला , हुम्ला - १
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
तुल बहादुर शाही
हुम्ला , हुम्ला - १
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
काली बहादुर विक
हुम्ला , हुम्ला - १
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार