रूकुम पश्चिम - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
नन्दराम देवकोटा
रूकुम पश्चिम, रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
जनार्दन शर्मा
रूकुम पश्चिम, रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
दिपक कुमार मल्ल
रूकुम पश्चिम, रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
हरी बहादुर पुन
रूकुम पश्चिम, रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
तारक के.सी.
रूकुम पश्चिम, रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
राजन पाण्डे
रूकुम पश्चिम, रूकुम पश्चिम - १
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार