अछाम - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पुष्प बहादुर शाह
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
यज्ञ बहादुर बोगटी
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
मिन बहादुर शाही
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
झंकर बहादुर शाही
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
यज्ञ बहादुर बोगटी
अछाम , अछाम - २
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २१९६५ मत
पुष्प बहादुर शाह
अछाम , अछाम - २
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार