पाँचथर - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
भीष्म राज आङदेम्वे
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
प्रेम राज लावती
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
कमल वहादुर चेम्जोङ
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
दल प्रसाद लिङदेन
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
दीन नाथ घिमिरे
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
जस बहादुर योङहाङ
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ७४, पुरुष
गठबन्धन:
मदन कुमार पोख्रेल
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
राम कुमार तुम्रोक
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
भिम बहादुर तामाङ
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
दल बहादुर आङदेम्बे
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
विष्टन लावती
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
बाल कृष्ण काफ्ले
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
लाख वहादुर पालूङ्वा
पाँचथर, पाँचथर - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग
पाँचथर , पाँचथर - १
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३८६४१ मत
भीष्म राज आङदेम्वे
पाँचथर , पाँचथर - १
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
प्रेम राज लावती
पाँचथर , पाँचथर - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
सागर केरुङ
पाँचथर , पाँचथर - १
बर्ष: २५ , पुरुष
गठबन्धन:
भगि रथ लिम्वू
पाँचथर , पाँचथर - १
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
दिल बहादुर लावती
पाँचथर , पाँचथर - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार