मोरङ - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विनोदप्रसाद ढकाल
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
अमनलाल मोदी
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
लक्ष्मण साहु
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
रवि रिजाल
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
श्याम बहादुर दर्जी
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
अशोक पौडेल
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
गुल्टेन रिषिदेव
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
धन बहादुर लिम्बु
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
कुवेत मिया
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
ज्ञानेन्द्र खत्री
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
पदम कार्की
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
महेश नेपाल
मोरङ, मोरङ - ४
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
अमन लाल मोदी
मोरङ , मोरङ - ४
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३३५२९ मत
महेश आचार्य
मोरङ , मोरङ - ४
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
राकेश चौधरी
मोरङ , मोरङ - ४
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार