सुनसरी - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मुक्‍सामहाङ्ग सुब्‍बा
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
अशोक कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
अशोक कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
गोमा तामाङ
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४८, महिला
गठबन्धन:
फत्त बहादुर खडका
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
सरस्वती सुब्बा
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६६, महिला
गठबन्धन:
प्रेम बहादुर श्रेष्ठ
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
मंगल सिंह लिम्बु
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
तर्क बहादुर मगर
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार मेयाङ्गबो
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
जिवन कला राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन:
कुमार कार्की
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
मातृका प्रसाद भट्टराई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
कुल बहादुर लिम्वु
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
करुणा राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
देवी बहादुर राई
सुनसरी, सुनसरी - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
जय कुमार राई
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ४४५२८ मत
अशोक कुमार राई
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण मान लिम्वु(थेवे)
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ७० , पुरुष
गठबन्धन:
पदम बहादुर राई
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
पुर्ण कला लिम्बु
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४८ , महिला
गठबन्धन:
रुपक कुमार श्रेष्‍ठ
सुनसरी , सुनसरी - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार