सुनसरी - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सिताराम महतो
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ६५०००
भीमप्रसाद आचार्य
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
अग्रता ३४३४३
मुमताज मियाँ
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
दिने‍श कुमार बस्‍नेत
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
लाल बिक्रम थापा
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
रामानन्द मेहता
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
दिपक राज चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
विजय् कुमार बस्नेत
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
३३२३
नैन कुमार विश्वकर्मा
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
रोहित कुमार दुलाल
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
रामेश्‍वर साहु हल्वाई
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
५४३३
पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
गजेन्द्र वहादुर ढकाल
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
ललन कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
शर्मानन्‍द खतिवडा
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
विदुर प्रसाद पौडेल
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
चेतनाथ पौडेल
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
वविता नुन्दी
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
मनोज कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
श्रवण कुमार मेहता
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
फरेन्द्र शाह
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
बाबुराम सुबेदी
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
प्रेम प्रसाद भट्टराई
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
नुनु राम चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
शोभावती कुमारी चौधरी
सुनसरी, सुनसरी - २
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
सिताराम महतो
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ६२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी ४१४९५ मत
डम्मरु सुवेदी
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
तेज नारायण चौधरी
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
नुनु राम चौधरी
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
७५९ मत
उमेश कुमार थापा
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
इन्द्र वहादुर कन्दङवा
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र कुमार मेहता
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१०५ मत
नवराज सिह
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
कुन्दन कुमार मेहता
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: २६ , पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु महतो
सुनसरी , सुनसरी - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार