सोलुखुम्बु - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बल बहादुर के.सी
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
मानबीर राई
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
लाक्पा शेर्पा
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
तारानाथ कटेल
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विष्‍णु प्रसाद वास्तोला
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
लामु शेर्पा
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: २६, महिला
गठबन्धन:
सौविर राई (थुलुङ्ग)
सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार