सप्तरी - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दिनेश कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
ताराकान्त चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
लक्ष्मीकान्त मंडल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
गंगाराम ठाकुर
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
मखबुल मियाँ
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
प्रमोद कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
नवीन मण्डल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
अनिश अंसारी
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
शिवेश्‍वर रजक
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
सिता राम मंडल
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
श्रीकान्त राउत
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश कुमार यादव
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र साह
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
रामवावु रजक
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
सीताराम खंग
सप्तरी, सप्तरी - ३
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
दिनेश कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
ताराकान्त चौधरी
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१११८८ मत
ताज महम्मद मंसुरी
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
बिजय कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - ३
बर्ष: २८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार