सिराहा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
चित्रलेखा यादब
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५७, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
राज किशोर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
मुरलि मिझार
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार पासमान
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
शिव शंकर यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
बिनोद कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
राजेन्‍द्र पाख्रीन
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
शिला देवी राम
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४४, महिला
गठबन्धन:
रास लाल सिंह
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
शिब राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
कारी राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
देव कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
राम रिझन यादब
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
हरि नारायण नेपाल यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
शिव राम यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
परमेश्वर कामती
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
दिलीप ठाकुर
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश कुमार कार्की
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
दिपक कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्‍मण कुमार दास
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रकाश महतो
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
शिव कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
संतोष कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
आनन्द कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेस चन्द्र दास
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २०१४८ मत
शत्रुधन प्रसाद सिंह
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
राम बहादुर यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
महेश्वर यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
अधिक लाल यादव
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र पाल
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
महेश कुमार अधिकारी
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
राम औतार पासमान
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
पाण्डव कुमार मण्डल
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
शुभ लाल लामा
सिरहा , सिराहा - २
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार