सिराहा - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
लिलानाथ श्रेष्ठ
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विश्‍वनाथ साह
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
गोवर्धन दास तत्मा
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
दिपक कुमार साह
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
दिनेश कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
सरोज कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
प्रदिप कुमार श्रेष्ठ
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
सीता पौखरेल
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ४७, महिला
गठबन्धन:
नारायण ठाकुर
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
राम पुकार यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
रबिन्द्र कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बौवे लाल यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
दिप कुमार लामा
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
ओम प्रकाश श्रेष्ठ
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
श्याम सुन्दर यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
सुमित श्रेष्ठ
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
निलेश कुमार श्रेष्‍ठ
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
विक्रम कुमार साह
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेन्द्र कुमार महतो
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
राकेश कुमार यादव
सिरहा, सिराहा - ३
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
लिलानाथ श्रेष्ठ
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २३२७२ मत
असेश्वर यादव
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
अमर रेग्मी
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ६४ , पुरुष
गठबन्धन:
रीता देवी -
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ३८ , महिला
गठबन्धन:
गुगली प्रसाद यादव
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
कारी राम यादव
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
देव नारायण महतो
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
दिनेश कुमार श्रेष्‍ठ
सिरहा , सिराहा - ३
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार