सिराहा - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बिरेन्द्र प्रसाद महतो
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
धर्मनाथ प्रसाद साह
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
नगीना कुमार झा
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३६, महिला
गठबन्धन:
रामेश्वर साह
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विमल कुमार तिवारी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
वीरेन्द्र प्रसाद साह
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
बिजय कुमार पजियार
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
प्रमोद चौधरी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
विजय यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
तारा देवी भण्डारी
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
राजेश कुमार यादब
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
अन्जनी राई
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्‍द्र राउत
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
जागेश्‍वर यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेन्‍द्र कुमार ठाकुर
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
कासिन्द्र यादव
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
सन्त कुमार शर्मा
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
फुलगेन नायक
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
दिपक कुमार श्रेष्ठ
सिरहा, सिराहा - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
अजय शंकर नायक
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
मोख्तार अहमद
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
चन्‍देश्‍वर पासवान
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
फुलदेव ठाकुर हजाम
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रकाश चमार
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मण यादव
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
राम नारायण साह सुडी
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
प्रताप विश्‍वकर्मा
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
मो. ताहिर राइन
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:
मो. अलिहुसेन राइन
सिरहा , सिराहा - ४
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार