महोत्तरी - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
लझ्मी महतो काेइरी
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
गिरिराज मणी पोखरेल
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
पुजा घिमिरे
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: २९, महिला
गठबन्धन:
खेम कुमारी भुर्तेल
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
राज किशोर साह
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
मनु प्रसाद अधिकारी
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
गनेश वहादुर आले
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
स‌जिव साह सोनार
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रगास महतो
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
केशव कुमार पोखरेल
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
शिव बहादुर खड्रका
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
पोषण बहादुर थापा
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल बहादुर कार्की
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
जय कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
गिरिराज मणी पोखरेल
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २३७७६ मत
लझ्मी महतो
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
सिताराम भण्‍डारी
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ७० , पुरुष
गठबन्धन:
गनेश वहादुर आले
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
जोगिन्द्र साह सुरि
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
राम एकवाल राय
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१०७ मत
राम कुमारी देबि कोइरी
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ५४ , महिला
गठबन्धन:
रामचन्द्र महतो
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
वैद्यनाथ भारती
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
होम मणी अधिकारी
महोत्तरी , महोत्तरी - १
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार