महोत्तरी - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
हरि नारायण यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
महन्थ ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ८०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
मृगेन्द्र यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
बृषेश चन्द्र लाल
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
राम ईकवाल मण्‍डल
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
गुलाब कुमारी देवी मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
जिवछी देवी
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
सरविन्द्र यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
इन्‍द्रजित कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
विनय कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
राम बाबु सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
राम आधार कापर
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
शरत चन्द्र मिश्र
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
मंगल देव ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
कुलभुषण शेखर शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
प्रदीप कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
युसुफ साफी
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
शंकर प्रसाद कापर
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
ओम प्रकाश यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
एल्सा झा
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
इलियास अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार चौधरी
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
८६७६ मत
चन्‍देश्‍वर झा
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
४०२० मत
राम ईकवाल मण्‍डल
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र मुखिया
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१८७ मत
सिकिन्द्र मण्डल
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१५६ मत
प्रेमकुमार चौधरी
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
शिव कुमार चौधरी
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
रामा महतो
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
शत्रोधन महतो
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
गणेश प्रसाद साह सुडी
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
रमेश पासवान
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:
राजीव कुमार मिश्र
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
रविशंकर प्रसाद
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
रवि कुमार झा
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: २६ , पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार चौधरी
महोत्तरी , महोत्तरी - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार