महोत्तरी - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
महेन्‍द्र कुमार राय
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
सुरेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
सुबराती मंसुर
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
शिवजी यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
राम दुलार मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्‍द्र मण्‍डल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
विजयेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
कामेन्‍द्र कुमार कमल
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
रामजी राय
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्‍णदेव कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
सुधिर कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
दिलिप राम
महोत्तरी, महोत्तरी - ४
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी १८३५३ मत
महेन्‍द्र कुमार राय
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
मो रजी हैदर
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
देवेन्द्र कुमार यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१६४७ मत
संजय कुमार शाह
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
संजय मंडल
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
राम बली मण्डल
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२८९ मत
बिश्‍वनाथ साह
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१४७ मत
मो. समीउल्लाह
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
उमेश कुमार दास
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:
मो. रफी हैदर
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
विजयेन्‍द्र कुमार यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
दिप नारायण मण्‍डल
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
धर्मेन्दर कुमार यादव
महोत्तरी , महोत्तरी - ४
बर्ष: २८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार