सर्लाही - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रमोद साह
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राम प्रकाश चौधरी
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
राजेन्द्र प्रसाद मैनाली
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
रमाकान्त कापर
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
राम दुलार महतो
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
राम विश्‍वास राय
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
बल राम बस्नेत
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
आकाश वती दनुवार
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ६५, महिला
गठबन्धन:
धिरेन्द्र यादव
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
जय नारायण महतो
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार मंडल
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश राज शर्मा
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
जय नारायन महतो
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेश कुमार कार्कि
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
ध्वज मान मुक्तान
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
दामोदर चौधरी
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार चौधरी
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
मान बहादुर खड्का
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
बैकुण्ठ सापकोटा
सर्लाही, सर्लाही - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
ध्रब प्रसाद गौतम
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
२१४६५ मत
शम्भु लाल श्रेष्ठ
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
शंकर प्रसाद चौधरी
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
शिबेन्द्र के.सी.
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२३६ मत
पुनित लाल मंडल
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१२३ मत
मो. अस्‍फाक अंसारी
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
भेन्द्र बहादुर मैनाली
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
नन्दी किशोर खडका
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार साह
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
माधव प्रसाद अधिकारी
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
रिता कुमारी घिसिङ्ग
सर्लाही , सर्लाही - १
बर्ष: २८ , महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार