सर्लाही - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
नागेन्द्र कुमार
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
राकेश कुमार मिश्र
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
महेश महतो
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
धिरज ठाकुर
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
अजित कुमार साह
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
राम बावु राय
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
उपेन्द्र राय
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
राजिनन्द प्रसाद चौधरी
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
मधुमाला कुमारी यादव
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: २६, महिला
गठबन्धन:
सोशिल कुमार सिंह
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
गनेश प्रसाद सिंह
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
राहुल कुमार सिंह
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
अरविन्द कुमार ठाकुर
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
बिजेन्द्र कुमार कुशवाहा
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार मिश्र
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
हरि श्याम राय
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
अमरेश कुमार सिह
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
राजा राम पासवान
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
रामाज्ञा यादव
सर्लाही, सर्लाही - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
अमरेश कुमार सिह
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी २९६७५ मत
रामसोगारथ महतो
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
४६० मत
मनोज कुमार यादव
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
अनिल कुमार सिंह
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१४६ मत
कृष्नन्दन प्रसाद राय
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
गनेश प्रसाद सिंह
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्र मोहन चौधरी
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
राम कल्याण राय
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार मिश्र
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार ठाकुर
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
शिब शंकर सिह
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: २७ , पुरुष
गठबन्धन:
सोशिल कुमार सिंह
सर्लाही , सर्लाही - ४
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार