पर्सा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अजय कुमार चौरसिया
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
नरेश कुमार साह
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सरोज कुमार साह
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
दिपराज पटेल
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
सत्यनारायण प्रसाद
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश बरै
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
गणेश राज शाह
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
हरिहर प्रसाद साह(कानु)
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश प्रसाद कुर्मी
पर्सा, पर्सा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६६ , पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी २११६९ मत
अजय कुमार चौरसिया
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
महमद सलिम मंसुर
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
नन्द किशोर ठाकुर
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
११५ मत
मनोहर प्रसाद यादव
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र प्रसाद यादव
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
म. ज्याउल हक हवारी
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
शेख नवीहुसेन
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: २५ , पुरुष
गठबन्धन:
जितेन्द्र प्रसाद यादव
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
रमेश प्रसाद यादव
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:
महमद कलिम मंसुरी
पर्सा , पर्सा - २
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार