दाङ - १

जिल्ला : दाङ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शान्ता चौधरी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
लिली वुढाथोकी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३०, महिला
गठबन्धन:
मेटमणि चौधरी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
शोभाराम बुढा
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
अशोक खड्का
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
देवराज पाठक
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
मेटमणि चौधरी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७९०८ मत
शुशिला चौधरी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
अशोक कुमार यादव
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२६५ मत
गौर सिंह महर
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन: