अछाम - २

जिल्ला : अछाम जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
यज्ञ बहादुर बोगटी
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
पुष्प बहादुर शाह
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
मिन बहादुर शाही
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
झंकर बहादुर शाही
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
यज्ञ बहादुर बोगटी
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २१९६५ मत
पुष्प बहादुर शाह
अछाम, अछाम - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: