हुम्ला - १

जिल्ला : हुम्ला जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दल रावल
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
तेज बहादुर रावत
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
छक्क बहादुर लामा
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
विजयी ८४९१ मत
मङगल बहादुर शाही
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
छिमी दोर्ची लामा
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
तुल बहादुर शाही
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
काली बहादुर विक
हुम्ला, हुम्ला - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन: