धनुषा - २

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
उमाशंकर अरगरिया
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
आनन्द यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राज कुमार अधिकारी
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
राम चन्द्र झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
जय नारायण साह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
रुप नारायण मंडल, केवट
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
चनसेखर कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
प्रदिप कुमार यादब
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
न्यास यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
शिवा नन्द पाण्डे
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार अमात
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
शैलेन्द्र कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
राम एकवाल यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
घुरन यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
उमाशंकर अरगरिया
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी ३२०४४ मत
राम चन्द्र झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
किरण कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
जित नारायण झा
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२१६ मत
फुलेश्वर यादव
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२०९ मत
मेथला राउत ग्वार
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र मोरबैता
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
राम हृदय साह
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
रीता देवी ठाकुर
धनुषा, धनुषा - २
बर्ष: ४०, महिला
गठबन्धन: