धनुषा - ३

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राम पदारथ मंडल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
राम हृदय साह तेली
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
अनिल कुमार झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
शम्भु नाथ साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
हुसैन कवारी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मी मण्डल खत्वे
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
पुनम चोधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५६, महिला
गठबन्धन:
रंजित पंजियार
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
पुजा साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन:
सत्य नारायण शाह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
बैदेही रमण ठाकुर
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
त्रिदेव कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
मो. जासिम नदाफ
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
मात्रिका प्रसाद दास
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
श्याम किशोर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
अरबिन्द कुमार पासवान
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
अनिल कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
अजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
मिलन कुमारी शाह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
चन्द्र शेषर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
शिलाकान्त झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश चौधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
ज्योति कुमारी साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन:
जीवन साह तेली
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सुनिल कुमार कर्ण
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
अमरेन्द्र कण्‍ठ
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्णा यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
विमलेन्द्र निधि
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
राम सिंह यादब
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
उपेन्‍द्र मंडल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१९५ मत
हुसैन कवारी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
राम पृत मण्डल धानुक
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
कलम कान्त झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मेश्वर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
अरुण कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
भोगेन्द्र साह तेलि
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
तेज नारायण यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
भोला दास तत्मा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
सुर्य नाथ यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
निलम साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
संजय प्रसाद यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
नन्दलाल साह सुडी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार दास
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
नागेश्‍वर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
राम बालक मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
मिनु झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
शत्रुघ्न महतो
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
संतोष कुमार चौधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
सुरज कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
रमण कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: