महोत्तरी - २

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राम परिक्षण यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
शरत सिंह भण्डारी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
उमेश कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
शिवचन्दर यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजय कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
प्रदिप कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विश्‍वनाथ पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
पवन कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
अजय कुमार महतो
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
राम पुकार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
राम विजय भंडारी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
तारजन कुमार बैठा
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश प्रसाद साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
अजित कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
जवाहर कान्त साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
सत्‍य नारायन साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
मुरारी लाल चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
किरण यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
कासिम नदाफ
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
शिव सदा
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
प्रविण कुमार लाभ
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
राम विनय यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
राज किशोर यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सुनिल कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र प्रसाद यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
पशुपती चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
रामरतन यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
मुकेश कुमार कर्ण
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
बम शंकर प्रसाद सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
सोगारथ यादव
महोत्तरी, महोत्तरी - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: