रौतहट - ३

जिल्ला : रौतहट जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रविन्‍द्र पटेल
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
सिकिन्द्र राय यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
रफिक दर्जी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
रामेश्‍वर प्रसाद यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र चौधरी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
शेख अरसद
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
नवीन प्रसाद चौरसिया
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार पासवान
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश कुमार दास तत्मा
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
अ‍ोमप्रकाश -
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार शर्मा
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र साह कलवार
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
गनिलाल प्रसाद यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र प्रसाद चौधरी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश कुमार यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २७७९९ मत
सुनिल कुमार यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
अशोक पाण्‍डे
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
अनरवा देवी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ६१, महिला
गठबन्धन:
दिपेन्‍द्र महतो कोइरी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
जसिया देवी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५३, महिला
गठबन्धन:
नन्दकिशोर राय यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
ठागा दास
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
अबरारुल हक
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु महतो
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
मोहन साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र राय यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
रामजन्म राय यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
राम एकवाल
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
शम्भु साह तेली
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
रामाकुमारी देवी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३७, महिला
गठबन्धन: