किरात खम्बुवान साझा पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

अग्रता
जीत

किरात खम्बुवान साझा पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
देवी बहादुर राई
किरात खम्बुवान साझा पार्टी