तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख : विषेशचन्द्र लाल

अग्रता
जीत

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विजय कुमार सिंह
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
बृषेश चन्द्र लाल
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी