जनजागरण पार्टी नेपाल स्थापना : पार्टी प्रमुख :

अग्रता
जीत

जनजागरण पार्टी नेपालका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विन्दा कुमारी कटुवाल
जनजागरण पार्टी नेपाल
विश्‍वनाथ पासमान
जनजागरण पार्टी नेपाल