पर्सा - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रमेश रिजाल
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
जालिम मियाँ मंसुरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ७५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
अवधेश प्रसाद गौरो
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार वनमाला
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
अजय कुमार यादव
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र कुमार चौधरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
जज अहमद
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
हेतुला मिया मंसुरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ७८, पुरुष
गठबन्धन:
हरिओम साह कानु
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
रामासिस महतो कोइरी
पर्सा, पर्सा - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
रमेश रिजाल
पर्सा , पर्सा - ४
बर्ष: ६० , पुरुष
गठबन्धन:
उर्मिला अर्याल
पर्सा , पर्सा - ४
बर्ष: ६१ , महिला
गठबन्धन:
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
मुमताज अहमद गद्दी
पर्सा , पर्सा - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
मोहपतीया दुसाधीन
पर्सा , पर्सा - ४
बर्ष: ६५ , महिला
गठबन्धन:
सुनिल कुमार वाग्‍ले
पर्सा , पर्सा - ४
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
बनारसी राउत अहिर
पर्सा , पर्सा - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार