मोरङ - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
डिग बहादुर लिम्वु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
घनश्याम खतीवडा
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
होम नाथ गौतम
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
कमल बहादुर श्रेष्ठ
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
बुद्ध माया लिम्बु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
सुरज लिम्वु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
तिलक बहादुर मगर
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
मनिसा सुवेदी
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
बर्ष: २९, महिला
गठबन्धन:
निलु लिम्बु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
याम प्रसाद दाहाल
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
घनश्याम खतीवडा
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७५२४ मत
डिग बहादुर लिम्वु
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:
अशोक चेम्जोङ
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ३२ , पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार लिम्‍बु
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
फिव राज लिम्वु
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५३ , पुरुष
गठबन्धन:
याम प्रसाद दाहाल
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ५२ , पुरुष
गठबन्धन:
भिम बहादुर तामाङ्ग
मोरङ , मोरङ - १
बर्ष: ७९ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार