रूपन्देही - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रमोद कुमार यादव
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
ओम प्रकाश यादव
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
भोपेन्द्र प्रसाद यादव
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
सत्य देव चौधरी
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
जौहर अली जोलहा
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
खिल बहादुर गाहा
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र नाथ सि‌ह राय
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
अनूप कुमार यादव
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
अब्दुल जुबेर मुसलमान
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
जवाहर प्रसाद गडेरिया
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
दिलीप बरई
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
दिलिप कुमार यादव
रूपन्देही, रूपन्देही - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
प्रमोद कुमार यादव
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी ३१७१८ मत
ओम प्रकाश यादव
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
४०७९ मत
ओम प्रकाश यादव
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
सुदर्शन यादव
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र नाथ सि‌ह राय
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१२८ मत
अब्दुल जुबेर मुसलमान
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ६४ , पुरुष
गठबन्धन:
सुग्रीव कहाँर
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
पूर्णवासी कुर्मी
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
कान्ती लोध
रूपन्देही , रूपन्देही - ४
बर्ष: ३७ , महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार