दाङ - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शान्ता चौधरी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
मेटमणि चौधरी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बर्ष: ३०, महिला
गठबन्धन:
लिली वुढाथोकी
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
देवराज पाठक
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
अशोक खड्का
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
शोभाराम बुढा
दाङ, दाङ - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
मेटमणि चौधरी
दाङ , दाङ - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७९०८ मत
शुशिला चौधरी
दाङ , दाङ - १
बर्ष: ४९ , महिला
गठबन्धन:
अशोक कुमार यादव
दाङ , दाङ - १
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२६५ मत
गौर सिंह महर
दाङ , दाङ - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: २८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार