बर्दिया - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पंकज सिंह राठौर
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
सुरेश पन्थ
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
अनिरुध्या आर्य
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विनय रावल
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
धर्म राज जैसी आचार्य
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
ओम प्रकाश बसौला
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रसाद आचार्य
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
लालविर चौधरी
बर्दिया, बर्दिया - २
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
सन्त कुमार थारु
बर्दिया , बर्दिया - २
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ५०५५५ मत
गोपाल दहित
बर्दिया , बर्दिया - २
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
मोहन लाल चौधरी
बर्दिया , बर्दिया - २
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
अनिरुध्या आर्य
बर्दिया , बर्दिया - २
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार