डोल्पा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
गणेश बहादुर शाही
डोल्पा, डोल्पा - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
धन बहादुर बुढा
डोल्पा, डोल्पा - १
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
अंगद कुमार बुढा
डोल्पा, डोल्पा - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन: Others
अग्रता ५००
विर बहादुर रोकाया
डोल्पा, डोल्पा - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
हर्क बहादुर ठकुल्ला
डोल्पा, डोल्पा - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
धन बहादुर बुढा
डोल्पा , डोल्पा - १
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ११७६१ मत
अंगद कुमार बुढा
डोल्पा , डोल्पा - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
अर्जुन बहादुर शाही
डोल्पा , डोल्पा - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार