मुगु - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
राज बहादुर कार्की
मुगु, मुगु - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राज बहादुर मल्ल
मुगु, मुगु - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
भीम चन्द्र हमाल
मुगु, मुगु - १
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल बहादुर बम
मुगु , मुगु - १
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी १३०३४ मत
हस्‍त बहादुर मल्‍ल
मुगु , मुगु - १
बर्ष: ६२ , पुरुष
गठबन्धन:
राज बहादुर भाम
मुगु , मुगु - १
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार