जाजरकोट - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
निरजप्रसाद आचार्य
जाजरकोट, जाजरकोट - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
शक्ति बहादुर वस्नेत
जाजरकोट, जाजरकोट - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
दिपक खनाल
जाजरकोट, जाजरकोट - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
राज वहादुर शाही
जाजरकोट, जाजरकोट - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
झलक नाथ वाग्ले
जाजरकोट, जाजरकोट - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
नर बहादुर कार्की
जाजरकोट, जाजरकोट - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
शक्ति बहादुर वस्नेत
जाजरकोट , जाजरकोट - १
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३२२८१ मत
राजीव बिक्रम शाह
जाजरकोट , जाजरकोट - १
बर्ष: ४९ , पुरुष
गठबन्धन:
रतन वहादुर बोहरा
जाजरकोट , जाजरकोट - १
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
शेर बहादुर शाही
जाजरकोट , जाजरकोट - १
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार