बझाङ - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
ऐन बहादुर महर
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राम बहादुर जाग्री
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
भानुभक्त जोशी
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
प्रेम राज जोशी
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
रामचन्द्र राना
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
डम्मर बहादुर खड्का
बझाङ, बझाङ - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
भैरव बहादुर सिंह
बझाङ , बझाङ - १
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३४६०२ मत
पृथ्वी बहादुर सिंह
बझाङ , बझाङ - १
बर्ष: ५७ , पुरुष
गठबन्धन:
भीम बहादुर थापा
बझाङ , बझाङ - १
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
मिन बहादुर सिंह
बझाङ , बझाङ - १
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
जोगी बहादुर कुवर
बझाङ , बझाङ - १
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार