कञ्चनपुर - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
एनपी साउद
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
नर बहादुर धामी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
लोक राज भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
अशोक बहादुर सिह
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
सिता राम राना
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
झंकर राज जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
जगदिश अवस्थि
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
प्रेम सिह बडाल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
बीर वहादुर बोहरा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
विद्या देव जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर - २
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
नर बहादुर धामी
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - २
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३३२२० मत
नारायण प्रकाश साउद
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - २
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
सुशील प्रसाद बडू
कञ्चनपुर , कञ्चनपुर - २
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार