मकुन चौधरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सप्तरी - ४ पुरुष , ४६ बर्ष उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा सदस्य

सप्तरी - ४ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
तेजु लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
वालकिसोर यादव
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
मकुन चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
मो. इरफान आलम
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
सुकदेव प्रसाद साह
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
देमन मियाँ
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
कपिल देव यादव
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
देवानन्‍द चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
सुर‍ेश कुमार चौधरी थारु
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
मो. कासीम मिया
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
जियाउल रहमान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
छेदी लाल पासवान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
शंकर लाल चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन:
माधुरी कुमारी साह
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ५६, महिला
गठबन्धन:
संजोग चौधरी
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
बिश्‍वेन्द्र पासवान
सप्तरी, सप्तरी - ४
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
तेजु लाल चौधरी
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी २४११३ मत
मो. इस्लाम
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१४३०५ मत
शिव दर्शन पासवान
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
रामजीवन प्रसाद साह
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
कर्म चन्द चौधरी थारु
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
संतोष प्रसाद सिंह
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार यादव
सप्तरी , सप्तरी - ४
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार