रौतहट - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रविन्‍द्र पटेल
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
सिकिन्द्र राय यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
रफिक दर्जी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
नवीन प्रसाद चौरसिया
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
रामेश्‍वर प्रसाद यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र चौधरी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार पासवान
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
उमेश कुमार दास तत्मा
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
अ‍ोमप्रकाश -
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार शर्मा
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र साह कलवार
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
गनिलाल प्रसाद यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र प्रसाद चौधरी
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
योगेन्द्र साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश कुमार यादव
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु साह
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
शेख अरसद
रौतहट, रौतहट - ३
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु साह
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी २७७९९ मत
सुनिल कुमार यादव
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
अशोक पाण्‍डे
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
अनरवा देवी
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ६१ , महिला
गठबन्धन:
दिपेन्‍द्र महतो कोइरी
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
जसिया देवी
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ५३ , महिला
गठबन्धन:
नन्दकिशोर राय यादव
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
ठागा दास
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
अबरारुल हक
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३५ , पुरुष
गठबन्धन:
प्रभु महतो
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
मोहन साह
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
नागेन्द्र राय यादव
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: २८ , पुरुष
गठबन्धन:
रामजन्म राय यादव
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
राम एकवाल
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
शम्भु साह तेली
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३१ , पुरुष
गठबन्धन:
राजेश कुमार साह
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:
रामाकुमारी देवी
रौतहट , रौतहट - ३
बर्ष: ३७ , महिला
गठबन्धन:

चुनावी समाचार