नवलपरासी - १

जिल्ला : नवलपरासी जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विनोद कुमार चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
भोजराज ढकाल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण गोविन्द खाइजु
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
गुलाव प्रसाद चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
गोपाल पोखरेल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
हृदयेश त्रिपाठी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
गंगा राम चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
धर्म चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
हफिजुल्लाह अन्सारी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
काशीलाल चमार
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
महेन्द्र सेन (ठकुरी)
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
देवी वि .क
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
कृष्ण बहादुर कामुमगर
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
भक्त बहादुर काम्‍मु
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
सीता देवी वौडेल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
श्रीराम आचार्य
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
अजय शाही
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
सुर्जन तिवारी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
हृदयेश त्रिपाठी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३८५९२ मत
देवकरण प्रसाद कलवार
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
सुमित्रा थापा
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
हेमन्त राज न्यौपाने
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
नरेन्द्र गोसाइ
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
धर्म चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२२९ मत
बाबुराम चमार
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
निलकण्ठ पौडेल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रसाद भेडिहार
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
अलियास मिया
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
चिज कुमार श्रेष्ठ
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: